Dopis od kardinála Špidlíka

 

Milý důstojný pane,
dobře že se Šebestiánem Kubínkem chcete obírat. Myslím si, že jeho postava by v jiných zemích byla už dávno kanonizovaná. Literatury o něm je ovšem málo. Podstatné se snažil posbírat Josef Jančík, profesor semináře v Brně. Já jsem jednou pobídl dp. Michalíka, tehdy faráře v Tyrolsku, aby vydal populární knížečku. Mám jenom jednu. Ale není důležitá. Snad najdete v Brně  Jančíkovu knížku . Přeji Vám mnoho požehnání z Říma. T. Špidlík