Pořad bohoslužeb a pobožností (nejen) v kostele v Blažovicích

Pravidelné mše a pobožnosti
Každou neděli 9:15 mše svatá
Každý pátek kromě 5.7. 18:30 mše svatá
Mimořádné mše a pobožnosti
Pátek 5.7. 9:15 mše svatá - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
13:00 požehnání poutníkům na cestu
Svátost smíření
V pátek (kromě prvního pátku, kdy je mše svatá ve Tvarožné)  45 min. přede mší svatou.

 

Všechny mše a pobožnosti najdete také v kalendáři.

Pokud tam přicházíte za cizím zpovědníkem, tak pro vaši informaci 4. pátek v měsíci od 9.00 do 10:30 tam mám službu.

Více zde: https://farnostblazovice.webnode.cz/ohlasky/

Bohoslužby ve Tvarožné

Bohoslužby v brněnských kostelech