Šebestián Kubínek - apoštol modlitby a dobré knihy

Zde si můžete stáhnout a přečíst bakalářskou práci Jany Bártkové pojednávající o Šebestiánu Kubínkovi:

Šebestián Kubínek.pdf (11967298)

Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá životem a odkazem Šebestiána Kubínka (1799-1882), apoštola modlitby, dobré knihy a střídmosti. Po vzoru apoštolů se vzdal majetku a rozhodl se věnovat službě lidem. Aktivně se podílel na obrodě národa prostřednictvím šíření dobrých, česky psaných knih vydávaných vzdělávacími spolky v Čechách a na Moravě, propagací modlitebních pobožností a poutí, horlivým bojem proti alkoholismu. Práce je zasazena do dobového kontextu, mapuje Kubínkovo dětství, dospívání, duchovní zrání a jeho aktivní působení na moravském venkově. Odkaz je zachycen s přesahem do současnosti. Zpracování bylo provedeno na podkladě archivních materiálů a dobových tiskovin.