Farní knihovna

V současné době probíráme a třídíme knížky ve farní knihovně. V uvedených seznamech proto ještě nejsou zaevidovány všechny knížky, které farní knihovna vlastní. Usilovně ale na tom pracujemem! 

Knihovna je otevřena vždy po nedělní mši svaté v přístavbě. Knížky si můžete půjčit sami. Stačí se zapsat do Výpůjční knihy, kterou najdete ve spodní polici knihovny. Zde je také označeno místo pro vrácené knihy. Při vracení knížek nezapomeňte uvést do Výpůjční knihy, že jste knížku vrátili.

O knihovnu se stará Ludmila Patáková, kontakt lidkapat@seznam.cz.

Aktuální seznam knih si můžete stáhnout ve formátu xlsx.

Pokud nemáte nainstalovaný Excel 2007 a vyšší, můžete si seznam knih stáhnout ve formátu pdf.

Farni_knihovna_seznam_3Duben2016.xlsx (96196)
Farni_knihovna_seznam_3Duben2016.pdf (555817)

Vyhledání knihy

Ve farní knihovně je ještě hodně knih, které nejsou zaevidovány. Pokud si přejete půjčit nějakou knihu a nemůžete ji nalézt v seznamech, napiště její jméno, případně autora, do následujícího formuláře a my se Vám ji pokusíme v knihovně najít.