Pořad bohoslužeb a pobožností (nejen) v kostele v Blažovicích

Pravidelné mše a pobožnosti
Každou neděli 9:15 mše svatá
Každý pátek 18:30 mše svatá s promluvou pro děti (ve školním roce)
Mimořádné mše a pobožnosti
Neděle 28.1. 18:00 Společná modlitba s Pannou Marií, společná adorace Krista v Nejsvětější svátosti
s nešporami a možností slavit svátost smíření
Svátost smíření
V pátek (kromě prvního pátku, kdy je mše svatá ve Tvarožné)  45 min. přede mší svatou.

 

Všechny mše a pobožnosti najdete také v kalendáři.

Pokud tam přicházíte za cizím zpovědníkem, tak pro vaši informaci 4. pátek v měsíci od 9.00 do 10:30 tam mám službu.

Více zde: http://farnostblazovice.webnode.cz/ohlasky/

Bohoslužby ve Tvarožné

Bohoslužby v brněnských kostelech