Formuláře ke stažení

Anketa o financování stavby

Vážení farníci, blažovičtí občané, dobrodinci.
V současné době se chystáme zahájit stavbu Farního domu Šebestiána Kubínka a hledáme řešení financování. V této souvislosti se obracíme na  Vás s prosbou:  zvažte prosím svoje možnosti a nabídněte pomoc. V případě, že se chcete zapojit finančně a můžete farnosti poskytnout finační dar nebo půjčku, prosíme o vyplnění následujícího dotazníku a předání faráři o. Jiřímu Brtníkovi  nebo Martě Řičánkové, člence ekonomické rady farnosti. Bližší informace můžete najít v prezentaci nebo u členů farní rady. Děkujeme za zvážení a Vaši odpověď. Po vyhodnocení Vás budeme informovat o rozhodnutí a dalším postupu.

Anketa o financování stavby (docx) (46998)
Anketa o financován  í stavby (pdf) (338811)

 

Smlouva o zápůjčce

Smlouva_o_zápůjčce_(doc) (33792)
Smlouva_o_zápůjčce_(pdf) (170197)

 

Darovací smlouvy pro fyzické (FO) a právnícké (PO) osoby

Darovací_smlouva_FO_(doc) (31744)
Darovací_smlouva_FO_(pdf) (123935)
Darovací_smlouva_PO_(doc) (31744)
Darovací_smlouva_PO_(pdf) (121465)