Pracovní listy ke stažení

 

24. neděle v mezidobí

Děkujeme za souhlas s úpravou materiálů a jejich zveřejňování na našich farních stránkách autorům stránek www.kanan.cz.

Úkoly pro děti

Milé děti,

před 2000 lety Pán Ježíš žil na naší Zemi tak, jako my dnes.

Vyprávěl lidem o BOHU - svém Otci a o jeho království, uzdravoval nemocné, odpouštěl hříchy, vyháněl zlé duchy, a někdy i mrtvým vracel život.

Když někam Pán Ježíš přišel, sbíhalo se k němu mnoho lidí. 
Toužili se s ním setkat – uvidět ho, naslouchat tomu, co jim říká o svém Otci, poprosit ho o RADU nebo o POMOC. 
Toužili po uzdravení.

Tenkrát, stejně jako dnes byli ale i lidé, kteří Pána Ježíše poslouchat nechtěli.

A co ty?
Spěchal(a) bys za Ježíšem? 
Chtěl(a) bys ho potkat?

Pokud ano, máme pro tebe dobrou zprávu.
Každý člověk na Zemi se může s Ježíšem setkávat i dnes.

Na každého Ježíš čeká a touží po tom, 
aby ho mohli všichni lidé poznat.

Raduje se ze setkání s každým z nás.

Kde a jak se mohu s Ježíšem potkat?
Máme k tomu mnoho příležitostí!!! 
Jednou z nich je četba a naslouchání Božímu slovu. 
To můžeme vždy při každé mši svaté i doma v rodině.

Pokud budete chtít, můžete si v neděli z kostela odnést pracovní list s podněty k zamyšlení se nad tím, co nám Pán Ježíš dnes skrze své slovo chce říci.
Budou vždy vpředu u obrazu znázorňujícího děj evangelia.

 

Když si je budete zakládat a nalepovat, můžete si vytvářet svoji Bibli a k tomu, čemu nás Pán Ježíš učí, se kdykoliv vrátit a připomenout si to.
Přejeme vám hodně pěkných chvil při setkáních v rodině nad Božím slovem.
Pokud si s něčím nebudete vědět rady, nebojte se nás zeptat.

Vždy, když se vám podaří vyplnit 3 pracovní listy, můžete je přinést nalepené ukázat a vybrat a nalepit si samolepku pro radost. 
Na konci školního roku, se můžete těšit na malý dárek.