Ohlášky z neděle 14. října 2018 - 28. neděle v mezidobí

NE 14.10. 9:15 Za Františka Plevu, živou a zemřelou rodinu Plevovu a Mazálkovu  
NE 21.10. 9:15 Za misie  
PÁ 26.10. 18:30 Za Ludmilu Patákovou, manžela  
NE 28.10. 9:15 Za Českou republiku sbírka na farní dům
  • Tento týden budu na duchovních cvičeních. Přes týden proto mše sv. nebudou.
    V naléhavých případech můžete volat do vedlejších farností:
    Pozořice - tel: 731 402 168;  Šlapanice - tel: 605 728 515;  Podolí - tel: 723 926 392
  • V pátek proběhlo setkání ohledně stavby farního domu a základní výstup z toho je, že by se na jaře mohlo začít stavět. Pokud samozřejmě dostaneme z biskupství dovolení a budeme se moci opřít i o vaši podporu.
  • Nemocné v Blažovicích budu navštěvovat v pátek 26.10.
  • Pravidelné jednoměsíční navštěvování nemocných se týká těch, kteří se chtějí s Pánem Ježíšem setkat ve svátostech (Eucharistie, smíření, nemocných) a již nemají možnost (vlastní silou či s pomocí blízkých) navštěvovat bohoslužby v kostele. Další návštěvy se samozřejmě dají dle potřeby domluvit☺.
  • V sobotu 10.11. se uskuteční pěší pouť naší farnosti do Křtin. Sraz bude v 6:30 u křížku.
  • Moc děkuji všem, kteří se jakkoli podílejí na dobrém životě naší farnosti

K radostnému životu s Bohem žehná  P. David Ambrož