Ohlášky z neděle 15. dubna 2018 - 3. neděle velikonoční

NE 15.4. 9:15 Za Františka a Marii Kadlecovi, živou a zemřelou rodinu  
PÁ 20.4. 18:30 Za Zdenka a Karla Kalábovi, celou rodinu  
NE 22.4. 9:15 Za povolání k duchovnímu stavu, zejména z naší farnosti  
PÁ 27.4. 18:30 Za Josefa Daňka, manželku a rodinu  
NE 29.4. 9:15 Za děti, které poprvé příjmají eucharistii a jejich rodiče sbírka na farní potřeby
  • Výtěžek dnešní sbírky bude prostřednictvím Charity Česká republika využit na financování projektu Pomoc nejzranitelnějším v Damašku, který zajišťují Sestry Dobrého pastýře. Sbírka může zajistit pomoc až pro 10 tis. lidí. Do více než 2 000 domácností doputují poukázky na základní potraviny, pitnou vodu a prostředky pro osobní hygienu. Také budou rozděleny poukazy na nájem, oblečení, přikrývky, ohřívače a další vybavení domácností. Tím, že lidé nakoupí tyto věci za poukazy přímo v Sýrii, zároveň posílí místní ekonomiku.
  • V pátek v 18 hodin přistanou v Praze ostatky kardinála Josefa Berana. kardinál Dominik Duka, nás vyzývá k uctění památky tohoto statečného svědka víry. Proto se v tento čas rozezní zvony.
  • V sobotu ve Tvarožné bude setkání mládeže.
  • Příští neděli jsme zváni na Sváteční koncert sem do kostela v 18 hodin.
  • za 14 dní se půjdeme do polí modlit za úrodu a odpoledne zde bude přednáška o tzv. farních evangelizačních buňkách.
  • Pokud jste to ještě nezaregistrovali, papež František nám poslal nové poselství, exhortaci „Radujte se a jásejte“ o svatosti v dnešní době pro všechny.
  • Děti, které jste nebyli na mši svaté vedené zvláště pro vás, přijďte si do sakristie pro obrázky.
    V pátky si berte svá evangelia.
  • Připomínáme, že vzadu je velký výběr časopisů a novin. Pokud by se vám zdály drahé, můžete si je brát se slevou.