Ohlášky z neděle 11. února 2018 - 6. neděle v mezidobí

ÚT 13.2. 18:30 mše svatá  
ST 14.2. 17:15 Za Oldřicha Janíčka a živou rodinu  
PÁ 16.2. 18:30 Za rodiče Kuklínkovy a Vymazalovy  
NE 18.2. 9:15 Za Josefa Havránka a syna  
PÁ 23.2. 18:30 Za rodiče Paulíkovy, dcery a syna  
NE 25.2. 9:15 Za Bedřicha Doležala a rodinu  sbírka na farní potřeby
  • Postní doba je přípravou na obnovu přijetí toho, co jsme od Boha skrze Krista dostali při 1. Velikonocích a osobně při křtu. Zesílí to letos přijetí tohoto tajemství našimi katechumeny. Cestou k tomu je horlivější naslouchání Božímu slovu, modlitba, zvláště liturgie a půst. Papež, jak budete číst nebo uslyšíte v jeho poselství, vidí v postní době příležitost k obnově naší lásky.

K duchovní obnově ve Tvarožné: jste všichni zváni. K programu:

  • Bude začínat v pátek mší svatou v 18 hodin a pokračovat svědectvími a společnou modlitbou za naše obce.
  • V sobotu bude hlavní program od 14 hodin: katecheze, duchovní rozhovory
    a slavení svátosti smíření, společná modlitba křížové cesty a adorace Krista v Nejsvětější svátosti; od 14 hodin bude na faře program pro děti. V 17:30 bude mše svatá a po ní na faře program pro mládež.
  • V neděli bude zakončení obnovy při každé mši svaté, i v Blažovicích.
  • Obnovu povedou kněží z institutu Servi della Sofferenza. Celé ohlášky i s programem obnovy jsem vám výjimečně vytiskl na druhou stranu papíru s katechezí papeže Františka nebo je na plakátku na nástěnce.

Další ohlášky

  • Pro děvčata a jejich rodiče: na nástěnce jsou informace o děkanátní olympiádě. Děvčata, bylo by dobré, kdybyste složily nějaký soutěžní tým. K účasti se zapisujte v sakristii.
  • Dnes jsme se modlili zvláště za nemocné. Pro vás nemocné, ale i pro nás, kteří se o ně staráme i pro ostatní papež poslal poselství. Kdo byste jej chtěl vytištěné, můžete si je vzít v sakristii.