Ohlášky z neděle 19. května 2019 - 5. neděle velikonoční

NE 19.5. 9:15 Za Josefa a Marii Lengálovi a dvoje rodiče  
PÁ 24.5. 18:30 Za Helenu Denkovou a rodinu  
NE 26.5. 9:15 Za rodinu Obrovu a Doležalovu sbírka na farní dům
PÁ 31.5. 18:30 Za Františka Plevu, živou a zemřelou rodinu  

 

K radostnému životu s Bohem žehná  P. David Ambrož