Ohlášky z neděle 15. září 2019 - 24. neděle v mezidobí

NE 15.9. 9:15 Za Stanislava a Štěpánku Valehrachovy, dceru Marii, syna Stanislava  
PÁ 20.9. 18:30 Za Františka Švábenského, živou a zemřelou rodinu  
NE 22.9. 9:15 Za rodinu Lhotskou a Poulíkovu  
PÁ 27.9. 18:30 Za Helenu a Jana Vojtovy  
NE 29.9. 9:15 Za rodiče Vlachovy, živou a zemřelou rodinu sbírka na farní dům
  • Skauti Tvarožná společně s mládeží tvaroženské farnosti zvou všechny děti na 23. ROČNÍK ŠPRÝMIÁDY,
    která se koná v sobotu 21. září na kopci Santon u Tvarožné. V 8 hodin mše svatá u kaple
    na Santonu, v 9 hodin zahájení „Veselého závodu“ v prostoru kabin u fotbalového hřiště.
    Program je připraven pro děti již od tří let. Pro všechny účastníky je zajištěno občerstvení zdarma po celý den.

K radostnému životu s Bohem žehná  P. David Ambrož