Ohlášky z neděle 12. srpna 2018 - 19. neděle v mezidobí

NE 12.8. 9:15 Za Antonína Lhotského, živou rodinu a duše v očistci  
ST 15.8. 17:15 Za Petra Ondráčka, živou a zemřelou rodinu  
PÁ 17.8. 18:30 mše svatá nebo adorace  
NE 19.8. 9:15 Za Zdenka Paulíka a dvoje rodiče  
PÁ 24.8. 18:30 Za Jitku Ječmínkovou a bratra        
NE 26.8. 9:15 Za občany našich farností sbírka na potřeby farnosti
PÁ 31.8. 18:30 mše svatá nebo adorace  
NE 2.9. 9:15 Za všechny žáky, studenty a učitele z našich farností  
  • V neděli 19. 8. vás zve o. Jiří na setkání před jeho odchodem: v 16 hodin na společnou modlitbu za naše farnosti do kostela ve Tvarožné. Pokračovat budeme na tamní farní zahradě (příp. na faře). K dispozici budou nápoje a trochu masa s pečivem. Můžete vzít porci čehokoliv, na co byste měli chuť k rozdělení se s někým. Můžete to půl hodiny před modlitbou odložit na faře.
  • Informace ke stavbě Farního domu Šebestiána Kubínka: Ještě důkladněji jsme promýšleli rozpočtované náklady versus finanční zdroje včetně dosavadních reakcí vás farníků na anketu k možnostem finanční pomoci a vše jsme konzultovali na biskupství i s budoucím panem farářem. Na základě toho všeho vyplynula nutnost přehodnotit naše plány, aby stavba nezatížila farnost přespříliš: zásadně stavbu zjednodušit: jistě to znamená vypuštění sklepů. Další možnosti zlevnění stavby hledáme. Nadále však platí prosba o sdělení vašich možností k finanční pomoci a vyjadřujeme díky všem, kdo svou pomoc již nabídli. Nadále se o požehnání pro stavbu modleme. O dalším postupu ve věci výstavby farního domu budete informováni.
  • Současně vás chceme požádat, abyste nabízeli svoji pomoc ve farnosti i v jiných oblastech, např. k úklidu a údržbě kostela a v dalších společných prostorů. Díky.

 

Ef 4,30-5,2: „... Daleko ať je od vás každá zahořklost, prchlivost, hněv, hádání, nactiutrhání
a všechny druhy špatnosti. Spíše buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy... napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a zcela vydal sebe za nás jako dar v oběť...“