O našich oltářích

06.04.2012 22:45

Náš hlavní oltář doznal několik změn, než byl nahrazen obětním stolem. Na prvním oltáři byl původně obraz „Nejsvětějšího Srdce Ježíšova“, který byl brzy nahrazen současnou sochou. Ta byla později upravena bratry Kotrbovými a opatřena bílým nátěrem. Na oltáři zůstala i s původní svatozáří až do pokoncilové přestavby interiéru, kdy byla po odstranění nátěru umístěna nad novým svatostánkem.

Presbytář byl ve čtyřicátých letech uzavřen dřevěnou „mřížkou“ u které se tehdy přijímalo (vkleče). Mřížka byla z podnětu některého architekta tmavohnědá a v této tehdy módní barvě měl být později upraven celý interiér, přesto, že kazatelna, křížová cesta a všechny dveře byly světlé. Při stavbě nových varhan byl ale tento záměr dodatečně odmítnut.

Na levé straně byl oltář Pany Marie lurdské s „jeskyní“. Jeskyně byla později odstraněna a sádrová socha Pany Marie po přestavbě nahrazena současnou sochou, kterou zajistil P. Josef Ondráček. U tohoto oltáře se křtilo, bývaly před ním májové pobožnosti a občas se u něho sloužily „tiché mše“.

Na pravé straně byl oltář svatého Josefa, před kterým býval ve vánoční době betlém.

Jan Kašpařík

Zpět