Předání sochy sv. Judy Tadeáše 22.5.2016

Fotky z předání sochy sv. Judy Tadeáše farníkům z Brumovic si můžete prohlédnout na farním Rajčeti.
Foto: Marta Zelinková