2018

Homiletický výklad Markova evangelia - Uzdravení krvácející ženy

08.07.2018 19:55
7_Uzdraveni_krvacejici_zeny.pdf (778257)

Homiletický výklad Markova evangelia - Semeno

08.07.2018 19:54
6_Semeno.pdf (224005)

Homiletický výklad Markova evangelia 7 - proměnění

05.03.2018 20:46
5. Proměnění.pdf (191551)

Homiletický výklad Markova evangelia 6 - uzdravení malomocného

05.03.2018 20:45
4. Uzdravení malomocného.pdf (160598)

Homiletický výklad Markova evangelia 5 - Uzdravení Šimonovy tchyně a všech rodin

04.02.2018 13:04
3. Uzdravení Šimonovy tchyně a všech rodin - ke čtení.pdf (131719)

Homiletický výklad Markova evangelia 4

04.02.2018 13:03
2. Učení s mocí a vyhnání zlého ducha - ke čtení.pdf (590895)

Homiletický výklad Markova evangelia 3

27.01.2018 14:14
Mk 1, 14-20: „Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: »Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!« Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim...

Homiletický výklad Markova evangelia 2 - Křest Páně

27.01.2018 14:11
Mk 1, 6b-11 „Jan Kázal: »Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.« V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal...

Homiletický výklad Markova evangelia 1

27.01.2018 14:08
2. neděle adventní, cyklus B - Mk 1, 1-8 Marek celé své dílo začíná nadpisem: „Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím“ Tři důležitá slova: „Boží Syn“ - zde již Marek říká to, v co uvěřil a čím vrcholí celé jeho evangelium: že Ježíš je skutečně Boží Syn.“ Druhým slovem je „Kristus“ - už jistě...

Evangelium podle Marka - úvod

27.01.2018 14:06
Evangelium podle Marka Začínáme tento nový liturgický rok číst evangelium sv. Marka, nejstarší z evangelií. Nejprve je třeba něco si říci o sv. Markovi. S jistotou toho nevíme mnoho, ale přesto základní obrysy můžeme vidět. Sv. Marek nám posílá dopis. Jan, zvaný Marek, církevním obcím ve Tvarožné a...