Články

Dopis kardinála Dominika Duky ke Dni Bible – 18. listopadu 2012

18.11.2012 10:48
Milí přátelé, vstupujeme do třetího roku přípravy na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje. V Písmu svatém máme hledat a znovu objevovat biblické základy svátosti Eucharistie. K tomu vyhlásil Svatý otec “Rok víry“, která je mimo jiné význačným biblickým tématem. Den Bible může být v...

Rok víry

07.10.2012 11:18
Tento čtvrtek 11. září 2012 začíná "Rok víry". V dokumentu, který vydala Kongergace pro nauku víry, si můžete přečíst doporučení a náměty, jakl ho prožít. Text si můžete stáhnout ve formátu pdf: Rok viry.pdf (223,8 kB)

Slovo biskupů k beatifikaci čtrnácti františkánských mučedníků

30.09.2012 10:52
SLOVO BISKUPŮ K BEATIFIKACI ČTRNÁCTI FRANTIŠKÁNSKÝCH MUČEDNÍKŮ (Čte se při nedělních bohoslužbách 30. září 2012)   Milé sestry, milí bratři, letos v květnu papež Benedikt XVI. podepsal dekret o mučednictví čtrnácti františkánů, Bedřicha Bachsteina a druhů, zabitých 15. února 1611 v...

Stručně o pěší pouti do Staré Boleslavi

29.07.2012 10:43
Vážení farníci, byl jsem určen, abych vám něco řekl o pěší pouti do Staré Boleslavi. Několikrát jsem se podobné pouti zúčastnil jako řidič doprovodného auta. Teď jsem šel poprvé jako pěší a musím říct, že je to trošku rozdíl. V neděli jsme šli z Blažovic přes Tvarožnou, Mokrou, Bílovice nad...

Moje noc kostelů

06.06.2012 14:43
Ve večerních hodinách dne 1. června probíhala v mnoha různých kostelech propagovaná a dlouho připravovaná akce s názvem "Noc kostelů". Já jsem ten den byla v práci a těšila jsem se, že skončím v 19:00 a půjdu na mši svatou do nedalekého kostela sv. Jakuba a potom se třeba podívám ještě do...

Jeden den na Petrově

22.05.2012 21:20
17.5.2012 jsme se zúčastnili místo školy na pozvání otce biskupa Vojtěcha akce pro žáky z náboženství s názvem Jeden den na Petrově. Celá akce začala mší svatou v katedrále svatých Petra a Pavla. U katedrály jsme byli rozděleni na na zelenou skupinku (5-6 třída) a červenou skupinku (8-9...

Slovo českých a moravských biskupů k situaci ve společnosti

20.05.2012 10:57
Slovo českých a moravských biskupů k situaci ve společnosti, které se četlo v ohláškách v neděli 20.5.2012. Bratři a sestry, jako pastýři církve si uvědomujeme svoji spoluzodpovědnost za všechny, kdo společně s námi žijí v naší vlasti. Tímto naším dopisem se chceme obrátit především na ty z...

Zpráva z farních exercicií

15.05.2012 14:23
Exercicie vedl P. Tomasz Waściński, CSsR a měly se konat v duchu - Ducha svatého:) Sice to zní teologicky velmi podezřele, avšak snažili jsme se uvědomit si místo RUAH (Božího vánku) v dějinách  každého osobního gesta a slova modlitby. Nedělní odpoledne v Blažovicích jsme věnovali...

Pastýřský list k VII. Světovému setkání rodin z neděle 13. května

13.05.2012 11:30
Pastýřský list k VII. Světovému setkání rodin Milán 30. května – 3. června 2012 Milé sestry, milí bratři, prožíváme květen, který je zvláštním způsobem věnován Ježíšově Matce Panně Marii, ale tento měsíc přináší i řadu dalších podnětů k zamyšlení o dnešní rodině; jednak sté výročí, kdy jako...

Slovo otce Josefa

04.04.2012 12:14
Velikonoční triduum - tedy čas od Zeleného čtvrtku večerní mše svaté do neděle - jsou pro nás těmi nejdůležitějšími dny v roce, kdy si připomínáme Ježíšovo dílo vykoupení. Udělejme všechno proto, abychom se dostali na bohoslužby a našli si čas na osobní modlitbu. Na Kristově vzkříšení stojí naše...