2010

Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech (Žalm 118)

06.04.2012 22:47
Svatý otec 16. 3. 2009 během audience účastníků plenárního zasedání Kongregace pro klérus ve Vatikánu oznámil, že při příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Maria Vianeye, faráře arského, vyhlašuje na období od 19. 6. 2009 do 11. 6. 2010 Rok kněží. Téma roku „Věrnost Kristova, věrnost...

Vymírající tradice?

06.04.2012 22:47
Každoročně na Zelený čtvrtek podle tradice „odlétají zvony do Říma“. Pamatuji si, že jsem jako malé dítě při mši svaté svírala hrkačku a nemohla se dočkat, až vyjdeme z kostela. Protože pak jsme se seřadili do dlouhého průvodu, tři řady trakařů vepředu a pak děti s hrkačkami a klapači....

Banální věta

06.04.2012 22:46
Jedu si tak jedno poledne autobusem zachumlaná do bundy a pozoruji to nepříjemné počasí za okny. Když projíždíme kolem jedné kapličky, zaslechnu takový křaplavý zvoneček a tak se začnu modlit Anděl Páně. Kolikrát se to už člověk modlil… ale když přejdu k druhé části… Maria řekla: "Jsem služebnice...

O našich oltářích

06.04.2012 22:45
Náš hlavní oltář doznal několik změn, než byl nahrazen obětním stolem. Na prvním oltáři byl původně obraz „Nejsvětějšího Srdce Ježíšova“, který byl brzy nahrazen současnou sochou. Ta byla později upravena bratry Kotrbovými a opatřena bílým nátěrem. Na oltáři zůstala i s původní svatozáří až...

Dopis

06.04.2012 22:44
V tísnivé schránce smutného srdce leží si, leží popsaný list. Dlouho již podává toužebně ruce, ale nechci ho, nechci ho číst. Přecházím nervózně, v hrudi mi buší; žlutavá obálka, razítka půl. Třesou se ruce a rty stále sušší šeptají neslyšně: do rány sůl. Zdá se mi o moři, příboj mě...