2009

Kde končí síly a začínají žalmy

06.04.2012 22:30
Neboj se, já budu s tebou. (Iz 43,5)   Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis neporanil nohu o kámen. (Ž 91,11-12)     neděle 16. 8. (asi 18 km Blažovice-Rajhrad) V nedělní odpoledne po požehnání a...

Pěší pouť do na Svatou horu u Příbrami ve dnech 16. – 22. srpna 2009

06.04.2012 22:28
Pouť není dálkový pochod, na pouti nejde jen o fyzický výkon. Při obřadu žehnání poutníkům jsme zpívali žalm „To je pokolení těch, kdo hledají Tvou tvář, Hospodine“, který naznačuje, co je pouť.  Chceme vystoupit ze všedních dnů a jejich starostí, ze svých domovů a svých zvyklostí a odejít...

Návštěva Benedikta XVI. v Brně

06.04.2012 22:25
Svatý otec Benedikt XVI. dnes (27. 9. 2009) jako první papež v historii od jejího založení v roce 1777 navštívil brněnskou diecézi. V Brně – Tuřanech slavil bohoslužbu za účasti 120 tisíc poutníků, z toho téměř jedenáct tisíc jich přijelo ze zahraničí. Papež...

SMS od papeže

06.04.2012 22:25
Od 5. do 25. září přicházely na mobilní telefony (těch, co si požádali) tyto citáty od Benedikta XVI. 5. září 2009 V malých každodenních rozhodnutích, v nichž stavíme dobro před pohodlnost, žijeme skutečně svůj život. 6. září 2009 Rozum a víra si vzájemně pomáhají. Rozum bez víry se ztrácí...

Homilie na Eucharistické slavnosti, Benedikt XIV, Brno, letiště, 27. září 2009

06.04.2012 22:23
Milí bratři a sestry! „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím“ (Mt 11,28). Ježíš zve každého svého učedníka, aby s ním zůstal, aby v něm našel posilu, oporu a útěchu. S tímto pozváním se obrací především na naše liturgické shromáždění, ve...

Anděl Páně, Benedikt XIV, Brno, letiště, 27. září 2009

06.04.2012 22:21
Milí bratři, milé sestry! Blížíme se ke konci tohoto slavnostního obřadu a polední čas nás zve k modlitbě Anděl Páně. Jsem rád, že se ji mohu pomodlit zde, v srdci Moravy, v krajině bratrsky sjednocené s Čechami, v zemi vyznačující se po mnoha staletí křesťanskou vírou...

Jiří Strach – Úvaha o naději

06.04.2012 22:20
Latinské úsloví praví Spero, dum spiro, tedy Doufám, dokud dýchám. V češtině pro něj najdeme ekvivalent, zní Naděje umírá poslední.      Když člověk vsadí čísla ve Sportce, doufá, že vyhraje. Naděje pak s pravděpodobností jedna ku x-milionům umře okamžikem losování....