2008

Pěší pouť do Ostřihomi ve dnech 24. – 30. srpna 2008

06.04.2012 22:32
O pouti do Ostřihomi otec Jan mluvil už od jara, vzhledem k organizačním změnám v naší farnosti letos v létě jsme však s napětím čekali, zda se vůbec uskuteční. Bez duchovního vedení by totiž tato cesta neměla smysl. Pouť není dálkový pochod, tady nejde jen o kilometry… Každý...

Vítání otce Josefa Rybeckého

06.04.2012 22:15
"Vážený otče Josefe, jménem blažovických farníků bychom Vás chtěli co nejsrdečněji přivítat v této farnosti. Blažovická a Tvaroženská farnost je od nynějška Vaším i naším společným domovem, a proto doufáme, že se Vám tady zalíbí a že budete moci u nís vykonávat svou krásnou službu s radostí.

Loučení s P. Janem Nekudou

06.04.2012 22:08
"Milý otče Jane, přirovnáme-li naši farnost ke korábu na moři, patří Vám veliké Pán Bůh zaplať za to, jakým jste nám byl kapitánem. I když někdy nebyl příznivý vítr, přišla bouře, posádka i pasažéři občas reptali, zvládal jste tyto problémy svou silnou zbraní, kterou je pokora, láska k bližnímu...