2007

Pouť do Mariazell − pěšky i na kole (září 2007)

06.04.2012 22:33
Poutní místo Mariazell v rakouském Štýrsku oslavilo v roce 2007 roce 850. výročí svého vzniku. Už tato skutečnost byla jedním z hlavních důvodů, proč se skupinka 14 poutníků vydala na pěší cyklistickou pouť. Vyrazili jsme 2. září od brněnské katedrály sv. Petra a Pavla přes...

Zpráva z lidových misií

06.04.2012 22:03
První větší misie po prázdninách, které nám daly opravdu zabrat se konaly v okolí Brna. Do duchovní obnovy jsme se pustili spolu s naším novoknězem P. Romanem Janáčem, jehož pomoc nám přišla velmi vhod. Jednalo se o dvě živé, venkovské farnosti, které spravuje mladý kněz P. Jan...

Lidové misie ve farnosti

06.04.2012 22:01
O co jde? Jedná se o devítidenní duchovní obnovu farnosti. Dva zkušení kněží z řádu redemptoristů se budou po devět dní plně věnovat naší farnosti – všem skupinám lidí a každému člověku zvlášť. To poskytuje každému možnost zastavit se uprostřed ruchu života a podívat se z nadhledu na to, co...

Modlitba za lidové misie

06.04.2012 22:01
Duchu Svatý, Stvořiteli, ty sestupuješ od počátku Boží církve na Kristovy učedníky, abys osvítil jejich rozum, zapálil srdce, upevnil víru a posvětil jejich život. Prosíme tě, sestup během misijních dnů na naši farnost a naplň nás svými dary. Osvěcuj v pochybnostech,...