Ohlášky z neděle 21. ledna 2018 - 3. neděle v mezidobí

NE 21.1. 9:15 Za občany naších farností  
PÁ 26.1. 18:30 Za Václava Zelinku a živou rodinu  
NE 28.1. 9:15 Za Antonína Tužína, manželku, sestru a vnuka Sbírka na farní potřeby
18:00 Společná modlitba s Pannou Marií, Společná adorace Krista v Nejsvětější svátosti
s nešporami a možností slavit svátost smíření
 
  • Redakční rada Poutníka bude toto pondělí v 19 hodin.
  • 1. řádné setkání rodičů připravujících své děti na první přijetí svátosti smíření a eucharistie bude příští neděli 28.1. v 18 hodin ve Tvarožné.
  • Promítání fotografií z letní pouti na Turzovku bude příští v neděli od 19:45 v přístavbě.
  • Děti, které jste tu nebyly v týdnu nebo nemáte vše k celoroční hře, přijďte si pro obrázky a úkoly.
  • Vy dospělí si opět můžete vzít vytištěný dnešní výkladu Markova evangelia i 2. katechezi papeže o mši svaté!
  • Dnes, připomínám, že je ve Tvarožné adorační den, zakončený společnou modlitbou, nešporami a požehnáním v 18 hodin.